söndag 6 juni 2021

Glad Nationaldag

Glad Nationaldag!

 


För fem år sedan gjordes ett inlägg om Sverige-fonder och deras 10-års historik. Indexutvecklingen under den perioden var ca +100 %. Utvecklingen har varit ungefär 100 % nu med, men under halva tiden d.v.s. från 2016 till 2021. Det har med andra ord lönat sig väl med aktier. Aktieportföljer har bara genom att följa index kunnat fördubbla sig på fem år.

Exempel nedan på några lågkostnadsfonder och deras utveckling.

Avanza Zero 96 % avkastning på 5 år och 0 % förvaltningsavgift.

Länsförsäkringar Sverige indexnära 102 % avkastning och 0,21 % förvaltningsavgift.

SEB Sverige indexnära A 115 % avkastning och 0,27 % i förvaltningsavgift.

Aktiespararna Topp Sverige 94 % avkastning och 0,32 % i förvaltningsavgift.

AMF Aktiefond Sverige 95 % avkastning och 0,43 % i förvaltningsavgift.

 

Så 1000-lappen som gavs i dopgåva i en indexfond till 15-åringen var värd 2000 kr 2016 och 4000 kr nu 2021.

Tittar vi löneutvecklingen så har den i nominella termer (för det är nominella belopp ovan också) inte varit lika imponerande under den här tiden.

Med ränta på räntaeffekten så var den löneutvecklingen den första tioårsperioden då indexfonder dubblades + 34 %. D.v.s. det arbete man fick 100 kr/timmen för fick man 134 kr/timmen för 10 år senare. Då låg de största löneökningarna i början av perioden. Innan Finanskrisen. Då vi pratar om 3-4 % i nominella ökningar årligen. Lägre på senare tid.

Den senaste femårsperioden har de nominella löneökningarna ackumulerat sig till ca +12 %. Under samma period fördubblades indexfonderna än en gång.

Tar vi hela 15 års perioden så har den nominella löneutvecklingen varit ca +51 %.

Så arbetet man fick 100 kr i timlön för 15 år sedan får man nu 151 kr för.

Det är inte konstigt att klyftorna i samhället ökat i rekordfart allt sedan Finanskrisen. De som har tillgångar kontra de som inte har tillgångar. Och varför jag försökt pränta in i mina barn att alltid vara nettosparare. Den som inte sparar i någon form av avkastande tillgångar hamnar fel. Den som konsumerar för hela sin lön och dessutom lånar lite extra till konsumtion hamnar riktigt, riktigt fel.

Den stora skillnaden går, som jag skrivit så många gånger förut, inte mellan vilka specifika aktier eller branscher du väljer att spara i eller om du köper aktier på onsdagen eller fredagen. Den stora skillnaden går mellan de som sparar och investerar och de som inte gör det alls.

Värt att tänka på.

Ha en fortsatt bra nationaldag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar